ഇരട്ടത്താപ്പ്‌
ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്‌.നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നു തോന്നി.അതുകൊണ്ട്‌ ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്നു

5 Response to "ഇരട്ടത്താപ്പ്‌"

  1. kandu ennalum nandi...

    ആശംസകള്‍

    ഇത്തരം ഇരട്ടത്താ‍പ്പു തന്നെയാ നമ്മൂടെ മഫ്ത്തയുടെ കാര്യത്തിലൂം.. കന്യാ‍സ്ത്രീ ധരിച്ചാല്‍ കുഴപ്പമീല്ല്ല്ല.. മൂസ്ലിം സ്ത്രീ ധരിച്ചാലോ?

    അളവ്കോലിലും മായം!

    Well said.