ഐശ്വര്യം വില്‍പ്പനക്ക്‌,(മൊത്തമായും ചില്ലറയായും)


  ദൃശ്യശ്രാവ്യ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിഷു ആശംസകള്‍ രണ്ട് കൈയ്യിലും തലയിലും പിന്നെ തൂക്കി പാത്രത്തിലും നിറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരു ശങ്ക.നില്കണോ ഇരിക്കണോ വടക്കോട്ട് പോണോ മുള്ളാന്‍ പോണോ എന്ന്‍.അങ്ങനെ നില്‍കുമ്പോള്‍ വിഷു അങ്ങനെ കടന്നു പോയി.ആശ്വാസം കിട്ടിയപ്പോയേക് 'ബ്യൂട്ടിയും' 'വിശ്വാസവും' 'ഭീമ'മായ 'ആശ്വസ്ത്തതയും' എല്ലാരും കൂടി അക്ഷയതൃതീയ കൊണ്ടുവന്നു.അപ്പം മുന്‍ ശങ്കക്കൊപ്പം മറ്റൊന്ന് കൂടി.ത് ന്താപ്പം സാധനം'?
       ഒരേഴെട്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് വരെ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത അക്ഷയതൃതീയ എന്തെന്ന്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ പോയി.മിത്തോളജി മുതല്‍ പാത്തോളജി വരെ പടിച്ചവരോടുംവാ വള്ളി വര പൂജ്യം കുറച്ചൊക്കെ കയ്യിലുള്ളവരോടും അന്വേഷിച്ചു.പലരും പലതും പറഞ്ഞു.എന്നാല്‍ ആരും പോന്ന്‍ വാങ്ങിയാല്‍ ഐശ്വര്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ്ഞ്ഞില്ല.പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടരെല്ലാം അന്നേദിവസം തരിയെങ്കിലും 916 വാങ്ങിയ ഐശ്വര്യം വെടി വിടുന്നു.
 എന്നാല്‍ ഈ പോയ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആ ദിനം പൊന്നു വാങ്ങിയവര്‍ക്ക്‌ കേരളയോ സിക്കിമോ ഭൂട്ടാനോ അടിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല.അവരാരും ഫാരിസ്‌ അബൂബക്കറോ ആലുക്കാസ്‌ ജോയിയോ മ്മടെ പാലകാട്ടെ സാരികാരനോആയതായി കെട്ടില്ല.ഒക്കെ പോട്ടെ,പൊന്ന്‍ വാങ്ങിയത്‌ കൊണ്ട് അവര്‍കൊന്നും ചിക്കന്‍ ഗുനിയ വരാതിരുന്നുട്ടില്ല.എന്നാലും നമ്മള്‍ ഇത്തവണയും ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.
     വിവരികള്‍ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അക്ഷയതൃതീയ എന്നത് ധാരാളം സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍   ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ദിനമാണ്.അന്നേ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ദാനധര്‍മ്മാധികള്‍ ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കില്ലെന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്.വിധവകളായ അന്തര്‍ജനങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്തിട്ടേ ജലപാനം ചെയ്യാരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
     അതല്ലാതെ തൂംബയെ പോലെ പോലെ എല്ലാം കൂട്ടി അവനവരിലെക്ക് വലിച്ചിടാനല്ല ഈ ദിനം.ഇനീപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ വര്‍ഷത്തിനപ്പുറം ചിലപ്പോ tekstiles കാരും ആശുപത്രിക്കാരും വരും ഒരു underwear വാങ്ങു ഒരു injection എടുക്കൂ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഐശ്വര്യം നേടു എന്ന്‍..